Obavještenje o rang listama za upis kandidata u prvu godinu studija I ciklusa na prvom upisnom roku 2018. god.

 

Rang liste kandidata u prvu godinu studija I ciklusa u akademskoj 2018./2019. god. objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta humanističkih nauka, u skladu s uslovima Konkursa.

Upis primljenih kandidata vršit će se od 16.7. do 20.7. 2018. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.

Dekanat Fakulteta humanističkih nauka