Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2017. godini

1351

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2017. godini

 

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2017. godini da su u svrhu izrade diplome obavezni izvršiti uplatu  do 31.01.2018. godine.

I ciklus studija/ dodiplomski studij

  • 100,00 KM, (stotinu KM) svrha doznake: H4115- Izdavanje diplome I ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710

II ciklus studija/ diplomski studij (Master studij)

  • 200,00 KM, (dvije stotine KM) svrha doznake: H4117- Izdavanje diplome II ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710

Uplatnice su obavezni dostaviti u Studentsku službu do 02.02.2018. godine radi evidencije dolaska na promociju.

O datumu i vremenu promocije diplomanata  kao i o svim drugim informacijama u vezi promocije studenti će biti  blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta: www.fhn.edu.ba  ili pozivom na broj: 036 571 359.

Napomena:

Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diplome. Na osnovu člana 4. stav 4. Odluke o visini troškova školarine i  drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru  studenti koji ne preuzmu diplomu u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, morat će platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.

 

Studentska služba