Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2018. godini da su u svrhu izrade diplome obavezni izvršiti uplatu do 31.01.2019. godine.
I ciklus studija/ dodiplomski studij
– 100,00 KM, (stotinu KM) svrha doznake: H4115- Izdavanje diplome I ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710
II ciklus studija/ diplomski studij (Master studij)
– 200,00 KM, (dvije stotine KM) svrha doznake: H4118- Izdavanje diplome II ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710
Uplatnice su obavezni dostaviti u Studentsku službu do 04.02.2019. godine radi evidencije dolaska na promociju.
O datumu i vremenu promocije diplomanata kao i o svim drugim informacijama u vezi promocije studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta: www.fhn.edu.ba ili pozivom na broj: 036 571 359.
Napomena:
Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diplome. Na osnovu člana 4. stav 4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplomu u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, morat će platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.