Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2019