Obavještenje – rezultati ispita iz predmeta Lingvostilistika

790

Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita i upis ocjena iz predmeta Lingvostilistika održati 29.09.2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Dekanata.