Obavještenje studentima za dodjelu dekanove nagrade

758

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti  I i II ciklusa, a na osnovu člana 15. i 16. Pravilnika  o nagradama za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru,  koji su prethodnu godinu studija završili sa najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili više (položeni svi ispiti sa prethodne godine studija do 30.09.2015. godine i da nisu obnavljali niti jednu godinu studija), da indekse dostave u studentsku službu najkasnije do srijede 24.02.2016. godine.