Obavještenje u vezi održavanja nastave

130

Nastava u učionici na Fakultetu humanističkih nauka će se održavati od 3. maja, prema ranije utvrđenom rasporedu.

Dekanat