OBAVJEŠTENJE ZA
APSOLVENTE i IMATRIKULANTE I CIKLUSA

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2017/2018. godine, da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2018/2019. godinu od 01.10.2018. do 05.10.2018. godine

APSOLVENTI I CIKLUS
Redovni 50KM (H1105)- svrha: upis apsolventskog staža Vanredni 100KM (H1209) – svrha: upis apsolventskog staža
Strani državljani 100 KM (H1415), studenti iz zemalja bivše Jugoslavije
Strani državljani 200 KM (H1425), strani državljani iz ostalih država, ili lica bez državljanstva
Korištenje biblioteke, – H2101 iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

-Studentima kojima je prestao status apsolventa, status Imatrikulanta su dužni uplatiti do 19.10.2018. godine

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit plaćaju samo naknadu za polaganje završnog rada

• IMATRIKULANTI I CIKLUS
Redovni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1106)
Vanredni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1309)

Uplate za upis apsolventskog staža i imatruikulanta izvršiti na žiro račun Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

OBAVJEŠTENJE ZA
APSOLVENTE i IMATRIKULANTE II CIKLUSA

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2017/2018. godine, da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2018/2019. godinu od 01.10.2018. do 05.10.2018. godine

APSOLVENTI II CIKLUS
Redovni 80KM (H1504)- svrha: upis apsolventskog staža Vanredni 100KM (H1604) – svrha: upis apsolventskog staža
Strani državljani 100 KM (H1415), studenti iz zemalja bivše Jugoslavije
Strani državljani 200 KM (H1425), strani državljani iz ostalih država, ili lica bez državljanstva
Korištenje biblioteke, – H2101 iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
-Studentima kojima je prestao status apsolventa, status Imatrikulanta su dužni uplatiti do 19.10.2018. godine

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo Diplomski ispit plaćaju samo naknadu za polaganje Diplomskog rada

• IMATRIKULANTI II CIKLUS
Redovni 200KM (za svaki naredni semestar) + 150KM za svaki nepoloženi ispit (u jednogodišnjem periodu) (H1605)
Vanredni 200KM (za svaki naredni semestar) + 150KM za svaki nepoloženi ispit (H1605)

Uplate za upis apsolventskog staža i imatrikulanta izvršiti na žiro račun Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.