Obavještenje za I godinu Historije i međunarodnih odnosa

281

Nastava iz predmeta Međunarodni odnosi u antičko doba I (V) neće biti održana u petak 20.12. 2019. godine. Studenti će biti blagovremeno obaviješteni o terminu nadoknade predavanja.

 

 

Predmetni nastavnik