Obavještenje za I godinu studijskog programa Historija i međunarodni odnosi

339

Nastava iz predmeta Prostor BiH u antičko doba neće biti održana 14.3. 2019. kako je predviđeno rasporedom. Studenti će o nadoknadi nastave biti naknadno obaviješteni.

Nastava iz predmeta Međunarodni odnosi u antičko doba II predviđena za 15.3.2019. će početi u 10 h, umjesto u 9:15.

Predmetni nastavnik