Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 20182019