Obavještenje za ovjeru zimskog semestra i upis u ljetni semestar u akademskoj 2016/2017. godini

881

Ovjera zimskog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2016/2017. godini.
Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2016/2017. godini da su dužni u periodu od 16.01.2017. do 20.01.2017. godine ovjeriti zimski semestar.
Predaja prijava za januarsko-februarski ispitni rok vršit će se od 16.01.2017. do 20.01.2016. godine i studenti nemaju pravo prijaviti dva ispita isti dan, niti mogu polagati dva ispita isti dan.

Za ovjeru je potrebno sljedeće:

 • REDOVAN STUDIJ:
  1. Uredno popunjen index, upisani ECTS bodovi i svi potpisi predmetnih nastavnika.
  2. Popunjen semestralni list (semestralni list uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima.
  3. Uplatnica za ljetni semestar
   Prvi put upisani – prva godina: 200,00 KM, svrha H1101 – uplata za ljetni semestar. ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Prvi put upisani – naredna godina studija: 200,00 KM, svrha: H1102 – uplata za ljetni semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Prvi put upisani – naredna godina – prenos ispita: 80,00 KM po ne položenom ispitu, svrha: H1102 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Ponovci: 200,00 KM, svrha: H1104 – uplata za ljetni semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humansitičkih nauka;
   Ponovci – prenos ispita: 80,00 KM po ne položenom ispitu, svrha: H1104 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
 • REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE:
  1. Uredno popunjen index, upisani ECTS bodovi i svi potpisi predmetnih nastavnika.
  2. Popunjen semestrali list, (semestrali list uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima.
  3. Uplatnica za ljetni semestar
   Prvi put upisani – prva godina: 600,00 KM, svrha: H1204 – uplata za ljetni semestar – druga rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humansitičkih nauka;
   Prvi put upisani – naredna godina studija: 600,00 KM, svrha: H1205 – uplata za ljetni semestar – druga rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Ponovci: 200, 00 KM, svrha: H1207 – uplata za ljetni semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humansitičkih nauka;
   Ponovci-prenos ispita: 80,00 KM po ne položenom ispitu, svrha: H1207 – prenos ispita. ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
 • VANREDNI STUDIJ:
  1. Uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra, predmetnim profesorima upisani ECTS bodovi.
  2. Popunjen semestrali list, (semestrali list se uzima u studentskoj službi) sa upisanim predmetima iz zimskog semestra, predmetnim nastavnicima i ECTS bodovima.
  3. Uplatnica za drugu ratu školarine
   Prvi put upisani – prva goidna studija 600,00 KM, svrha: H1303 – druga rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Prvi put upisani – naredna godina studija: 600,00 KM, svrha: H1304 – druga rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;
   Ponovci: 200, 00 KM, svrha: H1306 – druga rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humansitičkih nauka;
   Ponovci-prenos ispita: 80,00 KM po ne položenom ispitu, svrha: H1306 – prenos ispita. ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka;