Nastavno-naučno vijeće Fakulteta humanističkih nauka na svojoj redovnoj sjednici usvojilo je rang liste primljenih kandidata. Konačnu odluku o upisu donosi Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru koji će se održati 21. 7. 2020. godine.