Obavještenje za redovne studente

686

Obavještenje za redovne studente i redovne studente uz plaćanje.

ovjera semestra i prijava ispita za junsko-julski ispitni rok vršit će se od 08.06. do 12.06.2015. godine

Za ovjeru semestra potrebno je dostaviti sljedeće:

1. indeks (svi potpisi, upisani ECTS bodovi)

2. semestralni list – popunjen (uzima se u studentskoj službi)

3. uplatnica za treću ratu školarine – za redovne studente uz plaćanje

Obavještenje za vanredne studente:

1. indeks

2. semestralni list – popunjen (uzima se u studentskoj službi)

3. upaltnica za treću ratu školarine

uplate se vrše na žiro račun Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710