OBAVJEŠTENJE ZA

 APSOLVENTE i IMATRIKULANTE I CIKLUSA

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2020/2021. godine,  da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2021/2022. godinu  od 27.09.2021. do 01.10.2021. godine

APSOLVENTI I CIKLUS              

 • Redovni 50 KM (H1105)- svrha: upis apsolventskog staža                  
 • Vanredni 100 KM (H1310) – svrha: upis apsolventskog staža
 • Strani državljani 200 KM (H1425), strani državljani iz ostalih država, ili lica bez državljanstva   

Uplate za upis apsolventskog staža izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka  broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

 • Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.
 • Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je do kraja studija ostalo da urade i odbrane završni/diplomski rad ne plaćaju iznos od 70 KM (H-2101, H-2102, H-2103, H-2104)

Upis imatrikulantskog staža od 27.09.2021 do 01.10.2021. godine

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo Završni rad  plaćaju samo naknadu za polaganje završnog rada

 • IMATRIKULANTI I CIKLUS      

Redovni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1106)                      

Vanredni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1311)         

 Uplate za upis imatrikulanta izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka  broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

OBAVJEŠTENJE ZA

 APSOLVENTE i IMATRIKULANTE II CIKLUSA

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2020/2021. godine,  da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2021/2022. godinu  od 27.09.2021. do 01.10.2021. godine

APSOLVENTI II CIKLUS            

 • Redovni 80 KM (H1504)- svrha: upis apsolventskog staža                  
 • Vanredni 100 KM (H1604) – svrha: upis apsolventskog staža
 • Strani državljani 200 KM (H1425), strani državljani iz ostalih država, ili lica bez državljanstva   

Uplate za upis apsolventskog staža izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka  broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.

 •  
 • – Uplatnica od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 • Studenti koji su do kraja akademske godine u kojoj su prvi put upisani (do 30.09.2021.godine) položili sve ispite i ostvarili prosječnu ocjenu od 8 na studijima društvenih nauka, odnosno 7,5 na ostalim studijskim programima i kojima je do kraja studija ostalo da urade i odbrane završni/diplomski rad ne plaćaju iznos od 70 KM (H-2101, H-2102, H-2103, H-2104)
 •  
 • Upis imatrikulantskog staža od 27.09.2021 do 01.10.2021. godine

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo Diplomski rad  plaćaju samo naknadu za polaganje Diplomskog rada

 • IMATRIKULANTI II CIKLUS      

Redovni 200KM (za svaki naredni semestar) + 100KM za svaki nepoloženi ispit (u jednogodišnjem periodu), šifra – H1505              

Vanredni 200KM (za svaki naredni semestar) + 150KM za svaki nepoloženi ispit  šifra – H1605 

Uplate za upis imatrikulanta izvršiti na žiro račun  Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka  broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.