Obavještenje za upis apsolventskog staža i upis Imatrikulanta

1133

Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2015/2016. godine, da izvrše uplatu za upis apsolventskog staža za akademsku 2016/2017. godinu do 15.10.2016. godine.

APSOLVENTI I CIKLUS

  • Redovni 50KM (H1105)- svrha: upis apsolventskog staža;
  • Vanredni 100KM (H1209) – svrha: upis apsolventskog staža;
  • Strani državljani 100 KM (H1415), studenti iz zemalja bivše Jugoslavije;
  • Strani državljani 200 KM (H1425), strani državljani iz ostalih država, ili lica bez državljanstva.

Korištenje biblioteke – H2101 iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru;
Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostar;
Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostar.

Studentima kojima je prestao status apsolventa, status Imatrikulanta su dužni uplatiti do 15.10.2016. godine.

Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni/dipl. ispit plaćaju samo naknadu za polaganje završnog/diplomskog rada.

  • IMATRIKULANTI I CIKLUS
    1. Redovni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1106)
    2. Vanredni 200KM + 80KM za svaki nepoloženi ispit (H1309)

Uplate za upis apsolventskog staža i imatruikulanta izvršiti na žiro račun Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710. Prilikom vršenja uplata OBAVEZNO upisivati šifru uplate.