Obavještenje za upis na Master studij

1617

Obavijest za upis na Master studij – II ciklus

 

Upis u prvu godinu studija  za akademsku 2017/2018. godinu vršit će se od 09.10. 2017. godine do 13.10.2017. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

 • Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
 • Dvije slike 4×6
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uplatnica – za redovan studij 400,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1501
 • za redovan studij uz plaćanje 800,00 KM ( uplata za zimski semestar) šifra H1601
 • za vanredan studij 800,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1601
 • strani državljani 1000,00 KM (uplata za prvu ratu školarine) šifra H1411 (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)
 • strani državljani 1500,00 KM (uplata za prvu ratu školarine) šifra H1421 (studenti iz ostalih država)

uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710

 

 • Uplatnica za : Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 • Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 • Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,

na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

NAPOMENA: Obavezno upisati šifre prilikom vršenja uplata