Obavještenje za upis primljenih kandidata u drugom upisnom roku
Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku 2018/2019. godinu vršit će se od 14.09.2018. godine do 21.09.2018. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.
Za upis je potrebno donijeti:
1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
2. Dvije slike 4×6
3. Ljekarsko uvjerenje
4. Uplatnica – za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101
– za redovan studij uz plaćanje 600,00 KM ( uplata za zimski semestar) šifra H1204
– za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1303
uplatu izvršiti na ž.r. Univerzitet “Džemal Bijedić” – Fakultet humanističkih nauka broj:1610200000290710
5. Uplatnica za : Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
6. Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
7. Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,
na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata