Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine vršit će se u periodu od 26.09.2018. godine do 05.10.2018. godine
REDOVAN STUDIJ:
1. Indeks
2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
3. Uplatnica za zimski semestar
Prvi put upisani – naredna godina studija : 200,00 KM , svrha: H1102 – uplata za zimski semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
Prvi put upisani- naredna godina – prenos ispita: 80,00 KM po nepoloženom ispitu, svrha: H1102 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
Obnova godine: 200,00 KM, svrha:H1104 – uplata za zimski semesatr, Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
Obnova godine, prenos ispita, 80,00 KM po nepoloženom ispitu koji se prenosi u narednu godinu studija. Maksimalni iznos koji student može platiti po osnovu obnove godine je 800,00 KM., Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
1. Indeks
2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
3. Uplatnica za zimski semestar
Prvi put upisani – naredna godina studija : 600,00 KM , svrha: H1205 – uplata za zimski semestar- prva rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1207 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1207 – nepoloženi predmeti. Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
VANREDNI STUDIJ
1. Indeks
2. Popunjen upisni materijal (kupuje se u studentskoj službi)
3. Uplatnica za prvu ratu školarine
Prvi put upisani- naredna godina studija: 600,00 KM , svrha: H1304 – prva rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka
Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1306 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1306 – nepoloženi predmeti. Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka. Maksimalni iznos koji student može platiti po osnovu obnove godine ne može biti veći od iznosa upisnine pri upisu u prvu godinu studija.
Svi studenti su obavezni uz uplatnicu školarine dostaviti i uplatnice za:
1. Korištenje biblioteke, – H2101 iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
2. Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
3. Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru