Obavještenje za upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine

2132

Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine, vršit će se u periodu od 25.09.2017. godine do 06.10.2017. godine

REDOVAN STUDIJ:

 1. Indeks
 2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
 3. Uplatnica za zimski semestar

Prvi put upisani – naredna godina studija : 200,00 KM , svrha: H1102 – uplata za zimski semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Prvi put upisani- naredna godina – prenos ispita: 80,00 KM  po nepoloženom ispitu, svrha: H1102 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine: 200,00 KM, svrha:H1104 – uplata za zimski semesatr, Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine, prenos ispita, 80,00 KM po nepoloženom ispitu koji se prenosi u narednu godinu studija.  Maksimalni iznos koji student može platiti po  osnovu obnove godine je  800,00 KM., Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

 1. Indeks
 2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
 3. Uplatnica za zimski semestar

Prvi put upisani – naredna godina studija : 600,00 KM , svrha: H1205 – uplata za zimski semestar- prva rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1207  – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1207 – nepoloženi predmeti.  Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

VANREDNI STUDIJ

 1. Indeks
 2. Popunjen upisni materijal (kupuje se u studentskoj službi)
 3. Uplatnica za prvu ratu školarine

Prvi put upisani- naredna godina studija: 600,00 KM , svrha: H1304 – prva rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1306 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1306 – nepoloženi predmeti.  Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka. Maksimalni iznos koji student može platiti po osnovu obnove godine ne može biti veći od iznosa upisnine pri upisu u prvu godinu studija.

 

Svi studenti su obavezni uz uplatnicu školarine dostaviti i uplatnice za:

 1. Korištenje biblioteke, – H2101 iznos 20,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 2. Članstvo u Uniji studenata – H2102, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
 3. Naknada za održavanje zgrade i inventara – H2103, iznos 10,00 KM, ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru