Obavještenje za uplatu diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2016.godini

692

Obavještenje za uplatu diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2016. godini.
Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2016. godini da su u svrhu izrade diplome obavezni izvršiti uplatu do 31.01.2017. godine.

I ciklus studija/dodiplomski studij

  • 100,00 KM, (stotinu KM) svrha doznake: H4115 – Izdavanje diplome I ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710;

II ciklus studija/diplomski studij (Master)

  • 200,00 KM, (dvije stotine KM) svrha doznake: H4117 – Izdavanje diplome II ciklusa studija, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, ž.r. 1610200000290710;

Uplatnice su obavezni dostaviti u Studentsku službu do 03.02.2016. godine radi evidencije dolaska na promociju.

Promocija studenata održat će se u subotu 11.02.2016. godine sa početkom u 11:00 sati u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru, Mostar. Molimo diplomirane studente da dođu u salu u 10:30 sati.

O svim drugim informacijama u vezi promocije studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta: www.fhn.edu.ba ili pozivom na broj: 036 571 359.

Napomena:
Napominjemo studentima da se pridržavaju rokova za uplatu diplome. Na osnovu člana 4. stav 4. Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru studenti koji ne preuzmu diplomu u roku od 60 dana od dana izdavanja diplome, morat će platiti visinu naknade utvrđene za izdavanje duplikata navedenih diploma.