Obavještenje

742

Upis ocjena iz predmeta Kultura govora je u utorak, 08.09.2015. godine u 10:30 u zgradi u kojoj je dekanat.