PrethodniOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selmu Kaplan
SljedećiOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Irmu Šabanović