Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Utjecaj medijskog izvještavanja na percepciju javnosti o migrantskoj krizi“  studenta Faruka Halilovića, održat će se u srijedu 22.09.2021. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.