Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Harisa Nazdraića

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj komunikacijskih kanala u promoviranju političkih subjekata na općim izborima 2018. studenta Harisa Nazdraića, održat će se u petak 20.12.2019. godine u 14:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.