PrethodniOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Enidu Husnić
SljedećiOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selenu Kaharović