Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Politika Stjepana Radića i Vlatka Mačeka prema Bosni i Hercegovini (dosljedna politika ili promjena kursa)“  studenta Suada Potura, održat će se u ponedjeljak 27.09.2021. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.