Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Čitanje majčinstva i unutrašnjeg harema u Crnom mlijeku Elif Şafak studentice Adne Marić, održat će se u srijedu 20.11.2019. godine u 14:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.