Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Književna prezentacija rata u Bosni i Hercegovini  (1992-1995) u romanima Slavenke Drakulić i Ivice Đikića studentice Ajle Begić, održat će se u ponedjeljak 24.01.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.