Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Sinaksostilističke i morfostilističke osobine Andrićevih pripovjetkih  studentice Alme Arnaut, održat će se u četvrtak 30.09.2021. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.