Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Interpretativni i metodički pristupi djelu Talhe ili Šedrvanski vrt Irfana Horozovića studentice Amre Bajrić, održat će se u petak 21.05.2021. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.