Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Anisu Mahmutović

572

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Izvještavanje medija i zastupljenost historijskih činjenica u kreiranju medijskih sadržaja“  studentice Anise Mahmutović, održat će se u petak 19.02.2021. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.