Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Dalilu Husković

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Uloga medija u promociji političkih stranaka na Lokalnim izborima 2016. godine studentice Dalile Husković, održat će se u petak 20.12.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.