Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Danielu Taslidžić Herman

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Bosanska Posavina na razmeđu 19. i 20. stoljeća. Demografske i socijalne promjene studentice Daniele Taslidžić Herman, održat će se u srijedu 12.02.2020. godine u 12:30 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.