Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Đenanu Puce

149

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Sličnosti i razlike online i TV novinarstva“  studentice Đenane Puce, održat će se u petak 19.02.2021. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.