Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Novohistorijski poetički model u romanima Huseina Bašića studentice Džulizarke Mislimi, održat će se u petak 22.11.2019. godine u 10:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.