Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Javni diskurs bosanskohercegovačkih političara na Općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini studentice Edine Isanović, održat će se u petak 22.11.2019. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.