Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Doprinos Mehmedalije Maka Dizdara lingvističkoj bosnistici studentice Elmedine Hodžić, održat će se u petak 21.05.2021.
godine u 10:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.