Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj i zastupljenost jezičkih vještina Pisanje i Govor u udžbenicima u kantonu HNK za studenticu Elminu Jazvin, održat će se u petak 25.03.2022. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.