Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Eksterna komunikacija zdravstvenih ustanova Općine Konjic za studenticu Ilhanu Ramić, održat će se u petak 01.04.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.