PrethodniOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selenu Kaharović
SljedećiOdbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Zerinu Osmanović