Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Interkulturna medijacija u procesu prevođenja u registru turizma“  studentice Inge Kotlo, održat će se u petak 20.11.2020. godine u 14:00 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.