Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Fonostilistika stiha u zbirci Nedovršene tuge Huseina Bašića za studenticu Medinu Memidžan-Pirija, održat će se u utorak 22.03.2022. godine u 11:30 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.