Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Biografski žanr u djelima Flaubertov papagaj i Šum vremena, Juliana Barnesa za studenticu Merimu Fejzić Đonko, održat će se u četvrtak 31.03.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.