Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Stavovi muslimanske inteligencije i političkih krugova prema agrarnom pitanju u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata  studentice Mevlude Gakić, održat će se u ponedjeljak 27.09.2021. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.