Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Medijska neobjektivnost kao uzrok stvaranja političkih neprilika i stvaranja postkonfliktnog društva“  studentice Nermane Suša, održat će se u petak 19.02.2021. godine u 13:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.