Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Primjena koncepta društveno odgovornog poslovanja u funkciji izgradnje imidža kompanija“  studentice Nikoline Baričanin, održat će se u petak 18.06.2021. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.