Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Strateški ciljevi odnosa s javnošću kao imperativi osnaživanja političkog diskursa lokalne izborne scene u entitetu Republika Srpska za studenticu Nikolinu Mučibabić, održat će se u petak 01.04.2022. godine u 11:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.