Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Nepredvidiva frazeologija: frazemi sa somatskom sastavnicom u turskome jeziku studentice Selme Čusto, održat će se u petak 11.02.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.