Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenta Edina Mulovića

112

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Kasnoantički sakralni objekti na prostoru donje Neretve“  studenta Edina Mulovića, održat će se u ponedjeljak 30.11.2020. godine u 13:30 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.